מדיניות החזרה וביטולים

1. כל הרוכש מוצר בכתובת designforall@co.il (עיצוב לכל) רשאי לבטל את העסקה הראשונה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2.להלן כללי הביטול (כללי הביטול המלאים הם בחוק הגנת הצרכן ומחייבים)
א. ברכישת מוצר - מיום העסקה ועד ארבעה עשר יום מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת המסמך המכיל את המידע האמור בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן. אשר יהיה אחר כך.
ב. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר יום מיום העסקה או ממועד קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כדלקמן: בהמשך עסקה (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם היא חלה במתן השירות ובין אם לא, ובעסקה לא מתמשכת - ובלבד שביטול כזה יבוצע לפחות יומיים, למעט ימי מנוחה, לפני כן למועד בו יינתן השירות.

3. ביטול עסקה ייעשה על ידי פנייה ל- Design For All בלבד בכתב, באמצעות הדואר האלקטרוני desforall@gmail.com ו / או על ידי שליחת הודעה לשירות הלקוחות של Design For All.

4. תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול בגלל פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגבי המוצר
או השירות או עקב אי מסירת הנכס או השירות במועד כזה או אחרת תוך הפרת תנאי החוזה ("אי התאמה"), בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, Design For All יבטל את החלק הזה של מחיר העסקה ששולם, ביטול החיוב עקב העסקה, תספק עותק של הודעת הביטול כאמור ולא תחייב דמי ביטול כלשהם.

5. תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול בגלל פגם או אי התאמה של 5% ממחיר המוצר שרכשת או 100 שקל הנמוך מביניהם.
אם המוצר הגיע אליך ובחרת להשתמש בשירותי ההחזר של Design For All, תשלם את דמי ההחזר בנוסף לדמי הביטול.

6. מבלי לגרוע מהוראות סעיפי ד 'ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב 'לעיל הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחלה ב במתן השירות, תחויב בסכום התמורה היחסית עבור השירות שנתת לפני כן. ביטול. בנוסף, במקרה בו Design For All או הסחורה שלך מותקנת בבית שלך לשירות בהתאם לעסקה, Design For All עשוי לגבות ממך תשלום עבור עלויות התקנה של לא יותר מ- 100 ש"ח.

7. דעו: החזרו סחורות לאחר שמצבן השתנה בזמן שהייתם ברשותכם, לרבות במקרה שהמוצר פגום הוחזר ו / או ניזוק ו / או פגום ו / או פגום ו / או שאריזתו נפגעה ו / או או שתוקן בתנאי המשנה של הלקוח, לזכותו של Design For All תביע נזקיו.

על מנת למנוע נזק למוצר אנו ממליצים להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מלאה ו / או ללא נזק ו / או נזק ו / או פגם ו / או קלקול מכל סוג וסוג.

8. לא ניתן לבטל עסקה שאינה נובעת מפגם במוצר או אי התאמה לסחורות ושירותים הניתנים בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין אבודים;
ב. שירותי לינה, נסיעות, פנאי או בילוי, אם מועד הביטול הוא בתוך שבעה ימים, למעט ימי מנוחה, לפני המועד בו ניתן לספק השירות;
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, 1995;
ד. מוצרים המיוצרים במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה;
ה. מוצרים הניתנים לצריבה, לשחזור או לשכפול שהצרכן פתח באריזתם המקורית.